Roosevelt: FYI & LOL 1942-ből

Szerző: Baranyi Tamás Péter

A Pearl Harbort ért 1941. december 7-i japán támadás után Németország hadat üzenet az Egyesült Államoknak. A magyar kormány úgy ítélte meg, hogy szövetségesi kötelezettségei miatt kénytelen hadat üzenni, vagy legalább a diplomáciai kapcsolatokat megszakítani. Bárdossy László miniszterelnök más kormánytagok, így Keresztes-Fischer belügyminiszter tiltakozása ellenére keresztülvitte, hogy Magyarország a fennálló hadiállapotot „Magyarországgal szemben is fennállónak” tekintse.

A hadiállapot bejelentése mind Washingtonban, mind a budapesti amerikaiak szemében egy bábkormány lépésének tűnt, ami teljes mértékben nélkülözte a nép támogatását. Herbert C. Pell amerikai követ például arról számolt be, hogy a szobája „úgy nézett ki, mint egy virágüzlet”, mivel annyi „engesztelő” ajándékot kapott a különböző notabilitásoktól a hadiállapot bejelentését követő napokban. Cordell Hull külügyminiszter és Roosevelt elnök pedig úgy határoztak, hogy mint egy bábkormány lépését tekintik az esetet, és nem tulajdonítanak neki jelentőséget. (Bővebben lásd: Romsics Ignác: A magyar hadüzenet amerikai fogadtatása, Rubicon, 1992/2.)

Az itt közölt dokumentum Roosevelt elnök távirata Cordell Hull külügyminiszternek, melynek témája a Magyarország, Románia, Bulgária és Sziám (1939 óta hivatalosan: Thaiföld) hadüzeneteire adott amerikai válaszlépés. Roosevelt azt javasolja Hullnak, hogy egyszerűen csak tájékoztassa a Képviselőház és a Szenátus megfelelő bizottságait, de ne tegyen más lépéseket. Utóiratban megjegyzi, hogy akkor 25 éves Johhny fia még annyit tenne hozzá, ami ma minden bizonnyal így hangzana: „LOL.”


franklin_roosevelt_signing_declaration_of_war_against_germany.jpg

Illusztráció: Roosevelt aláírja a Németországnak szóló hadüzenetet 1941. december 11-én. Libary of Congress: LC-USZ62-15185 

Memorandum Roosevelt elnöktől a külügyminiszternek
Washington, 1942. január 31.

Azt hiszem, a miheztartás végett az lenne a becsületes, ha küldene egy levelet a Képviselőház Külügyi Bizottságának és a Szenátus Külkapcsolati Bizottságnak, melyben tájékoztatásul leírja, hogy Magyarország, Románia, Bulgária és Sziám mind hadat üzentek az Egyesült Államoknak, országonként megadva az esemény dátumát. Aztán én még hozzátenném, hogy ezt csak a bizottságok tájékoztatásául küldte, és hogy az Ön megítélése szerint nem szükséges lépéseket tennie sem a Kongresszusnak, sem a végrehajtó hatalomnak!

F[ranklin] D. R[oosevelt]

U.i.: Ha a fiam, Johnny írná a levelet, még azt is hozzátenné utóiratban: „ÉS AKKOR MI VAN!?”

 

Forrás: Foreign Relations of the United States. 1942 Europe, Vol. 2. U.S. Government Printing Office. 834. Fordította: Baranyi Tamás Péter