Napóleon és a folk-rock

Bonaparte Naóoleon, francia katonatiszt-tábornok-konzul-császár pályáját számos könyv (szak és szépirodalmi egyaránt) és film dolgozta fel - még tragikusan korán elhunyt fiának is jutott egy színdarab - a zenébe ugyanakkor nem sikerült betörnie. Ez alól némileg kivételt képez Mark Knopfler, a Dire Straits alapító-gitárosának Done with Bonaparte című száma, amely történelmi utalásai miatt a mi érdeklődésünkre is számot tarthat.

Az 1799 és 1815 között zajló napóleoni háborúkból Európa egyetlen országa sem maradt ki: egyesek aktívabban, míg mások, főleg a kisebb államok felvonulási terepként működtek közre a konfliktussorozatban. A francia uralkodó, bár a tengereken sosem jutott vezető szerephez, a szárazföldön 1812-ig, vagyis oroszországi hadjáratáig az egy szem asperni csatát leszámítva veretlen maradt.

napoleons_retreat_from_moscow.jpg

Napóleon, embereit hátrahagyva távozik Moszkvából Adolph Northen festményén

A Grande Armée, vagyis a nagy hadsereg, amelynek csak kisebb része állt franciákból, többen voltak a német, holland, lengyel (és a Habsburg Birodalmon keresztül magyar) katonák is, 1812. június 24-én kezdte meg hadjáratát, amelynek célja Moszkva elfoglalása volt. Az orosz haderő gerillaháborúval és felperzselt föld taktikával fogadta a megszállókat, majd később csatlakozott hozzájuk Tél tábornok is, aki - mint a későbbiekben is - végleg eldöntötte a hadjáratot. Bár a szeptember 7-i borogyinói csata után Napóleon bevonulhatott (a felgyújtott) Moszkvába, így október közepén visszavonulásra kényszerült. A tél, az ellátási hiányosságok és az igen aktív kozákok borzalmas veszteségeket okoztak a Grande Armée-nak.

prianishnikov_1812.jpg

Egy visszavonulás képei: lerongyolódott katonák menekülnek nyugat felé (Illarion Prajnsnyikov, 1812)

Itt kezdődik a csalódott, megfáradt katona szemszögéből íródott dal,amely a visszavonulás igen szemléletes leírása mellett halad visszafelé az időben, a dicsőséges napok felé.

We've paid in hell since Moscow burned       
As cossacks tear us
piece by piece
Our dead are strewn
a hundred leagues
Though death would be
a sweet release
And our grande armée
is dressed in rags
A frozen starving
beggar band
Like rats we steal
each other's scraps
Fall to fighting
hand to hand
Pokol a sorsunk  Moszkva óta,
Darabokra szednek a kozákok is
Halottjaink sora marad mögöttünk
Bár már a halál is megváltás volna,
Dicső seregünk már csak
Rongyokba öltözött kolduscsapat,
Patkányként marakodunk minden koncon
És már egymással harcolunk

 

A szöveg egyes részei ugyanakkor kitekintésként, utalásként is értelmezhetőek. Az egyik ilyen a "little corporal", vagyis a "kis káplár" jelzős szerkezet, amelyet a francia császár mellett Adolf Hitlerre is alkalmaztak, akinek vesztében szintén nagy szerepe volt egy Oroszország elleni hadjáratnak. A másik az az első világháború előtt (és annak kezdeti szakaszában) népszerű elgondolás, amely szerint "ez a háború véget vet minden háborúnak"; ez sajnos sem a 19., sem a 20. században nem működött...

1280px-national_museum_in_poznan_przej_cie_przez_berezyn.JPG

Egy visszavonulás képei: a berezinai csata 1812 novemberében (January Suchodolski 1866-os festménye)

A második versszak a már említett visszatekintés a győzelmes hadjáratokra, az egyiptomi expedícióra (1798-1801) és a spanyol, vagy más néven ibériai háborúkra (1807-1814). Utóbbi hadjáratban szembesültek először a franciák a gerilla-hadviseléssel, sőt az elnevezés (guerilla) maga is innen származik.

What dreams he made for us to dream
Spanish skies, Egyptian sands
The world was ours, we marched upon
Our little Corporal's command

Milyen álmokat villantott,
Spanyol ég, Egyiptomi homok,
Mienk volt a világ, masíroztunk boldogan
A kis káplár vezetése alatt

 

 goya.jpg

Francisco Goya Május 3. című festménye: francia katonák kivégzik a várost védő civileket

Napóleon nem csak saját katonáinak ígért álmokat, hanem például a lengyeleknek is, akik, miután "belengette" a hőn áhított önálló államiságot, ezrével álltak be zászlói alá. Komplett lengyel ezredek harcoltak Spanyolországban, de ahogy az már említésre került, az orosz hadjáratban is. Napóleon ugyanakkor létrehozta a Varsói Nagyhercegséget (1807-1815), amely azonban csak korlátozott önállósággal bírt, és nem is maradt fent a háborúk után.

800px-friedland_mazurovsky.jpg

Támadnak az orosz kürasszírok (Viktor Mazurovszkij festménye, 1912)

 A szövegben szerepet kap Napóleon egyik legnagyobb diadala, az 1805. december 2-án vívott austerlitzi csata is, amelyben tönkreverte az egyesült (és jelentős létszámfölényben lévő) osztrák-orosz seregeket. A csata vetett után nem sokkal Ausztria kapitulált, véget vetve ezzel a franciaellenes harmadik koalíciónak.

austerlitz-baron-pascal.jpg

Napóleon Austerlitznál, Francois Gerard festményén.

A harmadik, egyben utolsó versszak a legszemélyesebb, azon érződik igazán a csalódottság és a kimerülés, és itt olvasható az ominózus utalás a háborúra, amely véget vet minden háborúnak is. Ismét felbukkan a kis káplár is, aki nagyon lelkesítően tudott hatni embereire.

We prayed these wars
would end all wars
In war we know is
no romance
And I pray our child
will never see
A little Corporal again
Point toward a foreign shore
Captivate the hearts of men
Imádkoztunk, hogy ez a háború
vessen véget minden háborúnak
Tudjuk, háborúban nincs szerelem
És remélem, hogy gyerekeink
Sosem látják majd a Kis Káplárt
Ahogy idegen partok felé mutatva
Megbabonázza a szíveket

 

Az orosz hadjáratban megrokkant francia hadsereget végül a hatodik koalíció győzte le: először 1813-ban Lipcsénél, a "népek csatájában". A következő évben Elba szigetére száműzték, ahonnan azonban 1815-ben visszatért (a békés nyugdíjas évek nem illettek személyiségéhez), ám az egyesült angol-porosz seregek június 18-án Waterloonál véget vetettek a császár "száznapos uralmának".

battle_of_waterloo_1815.PNG

A waterloo-i csata (William Sadler)

És szokás szerint a végén maga a dal:

 

Források:

Frederick C. Schneid: The French Revolutionary and Napoleonic Wars, Mainz, 2011.

http://napoleononline.ca/

www.lyricsmode.com

Címkék: zene orosz Napóleon