A "zsidó mérges gomba"

Egy náci gyerekkönyv

A Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (NSDAP) propagandája már a kezdetektől fogva végletekben gondolkozott, ellenségekben és hősökben. A totális diktatúráknak annál is inkább szükségük volt ellenségekre, hogy így igazolják azt  a terrort, ami a rendszerük működtetéséhez szükséges volt. A "nemzetközi zsidóság" és az ún. tőrdöfés-elmélet, mint témák hangoztatása már az 1920-as években jó előre megszabta azt a szerepet, amit a náci párt a zsidóságnak szánt Németországban - majd 1939-től Németországon kívül is. Jelenlegi cikkemben egy olyan propagandaterméket mutatok be vázlatosan, amely azon túl, hogy tartalmazta a legtöbb használt zsidó-ellenes klisét, elsősorban a gyermekeknek, mint utánpótlásnak szólt.

giftpilz.jpg

Propagandafotó, gyermekek olvassák a Der Giftpilzet. Stadtarchiv Nürnberg, E 39 Nr. 2381/5

Az egyébként nem túl vaskos - 56 oldalas - kötet kiadója a Der Stürmer volt, amely egyike volt a náci párt ideológiáját már az 1920-as évek első felében is közvetítő lapoknak.  A kiadó vezetője, amely a Giftpilz (mérges gomba) c. kötetet  is kiadta, nem más volt mint, Julius Streicher, egyike a Nürnbergen, 1946-ban kivégzett fő háborús bűnösöknek. Emellett Striecher, a fenti említett ellentétpárokban való gondolkodás ékes példájaként, hősként meg is jelent a kötet végén.

bundesarchiv_bild_133-075_worms_antisemitische_presse_sturmerkasten_1.jpg

"A Stürmerrel a Juda(izmus) ellen. A zsidók a mi szerencsétlenségünk." A Stürmer hírdetőtáblája Wormsban. Bundesarchiv, Bild  133-075

scan18.jpg

"Aki a zsidókkal harcol, az az ördöggel küzd" Julius Streicher idézet a kötetben In: Heimer, Ernst: Der Giftpilz. Stürmer. Nürnberg, 1938. 54. o.

A könyv bevezetője világosan fogalmazza meg (propagandisztikus) céljait:

A németeknek tanulniuk kell, meg kell ismerniük a zsidó mérges gombát. Fel kell ismerniük azt a veszélyt, amit a zsidók a német népre és a világra nézve jelentenek. Meg kell tanulniuk, hogy mit jelent nekünk a zsidókérdés.[1]

David H. Lindquist angolul olvasható, alul hivatkozott  tanulmányában sorra veszi a könyv állításait, azok társadalmi, gazdasági, kultúrtörténeti hátterét, így ennek magyar nyelvű reprodukálásától eltekintenék. A könyv illusztrációjaként használt képek és feliratai követik a kiadvány tematikáját, és erősítik azokat a sztereotípiákat, amelyek ugyan nem voltak újak a két világháború közötti Németországban, de a náci hatalomátvételig nem az állam(párt) hivatalos álláspontjaként léteztek.

scan3.jpg

"A zsidóorr görbe.  Olyan, mint egy hatos." Heimer Im. 10. o.

scan7.jpg

"Te, Apa, ha saját gazdaságom lesz, egy zsidót se fogok beengedni a házamba" Heimer Im. 24. o.

A sztereotípiák működése - és ezt egyébként a magyarországi cigánysággal kapcsolatos cikkeimben is említettem - akkor hatékony, ha a sztereotip állításnak van igazságtartalma. A zsidóság természetesen egy meglehetősen heterogén közösség volt ekkor Magyarországon és Németországban is, de általános jellemzőként volt elmondható, hogy bizonyos értelmiségi szakmákban (orvosok, ügyvédek, stb.) felülreprezentáltak voltak. Az első világháborút követően a Németországot érő hatalmas társadalmi és gazdasági válságok érthető okokból leginkább a szegényebb rétegeket viselték meg, míg a vagyonosabb rétegeket viszonylagosan kevésbé. Erre a társadalmi feszültségre csatlakozott rá a náci propaganda.

scan10.jpg

"Két bűnöző szem villan fel a szemüveg mögött, s a kövér ajkak vigyorognak" Heimer Im. 30. o.

A náci faji ideológiából fakadó gyűlölet a második világháború alatt csúcsosodott ki, elsősorban a megszállt keleti területeken, az egykori Lengyelországban és a Szovjetunió területén, elsősorban Ukrajnában, Belorussziában, és a három balti államban. A kötetet kiadó Stürmer propagandája, a zsidóság a vörös bolsevizmussal való összemosásával megágyazott a háború alatt elkövetett tömeggyilkosságoknak. Erre ékes példa, hogy a könyv borítója feltűnt az ukrán kollaboránsok egyik plakátján is.

scan16.jpg

"A zsidó azt üvölti: minket nem érdekel Németország, a legfőbb dolog, ami nekünk fontos, hogy nekünk jól megy."  Jól megfigyelhető, hogy a "kommunista zsidó" német munkásoknak szónokol, mintegy "megrontva" őket. Heimer Im. 46.. o.

12541160_822162027909604_6771761591247781186_n.jpg

"A mérges gomba! Ők mérgeznek minket!" Ukrán nyelvű német barát plakát, feltehetően 1941-ből.

FRISSÍTÉS

Akit érdekel a kiadvány, az alábbi hivatkozásban eléri PDF-ben. Aki pedig a kötet további képire, azok feliratára kíváncsi angol fordításban, az eléri a Calvin Collage honlapján.

Felhasznált forrás, ajánlott irodalom

Jochem, Gerhard: Blutvergiftung. Rassistische NS-Propaganda und ihre Konsequenzen für jüdische Kinder und Jugendliche in Nürnberg. Statsarchiv Nürberg, 2015. Nürnberg.

Jochem, Gerhard: Das „Stürmer“-Archiv: "Für Nürnberg und das Stadtarchiv ohne jedes Interesse“. In: Norca, 2006. 2. sz.

Lindquist, David H.: The Story of Der Giftpilz:Teaching About Antisemitism Through a Children’s Picture Book. In: Prism 2015. 6. köt.

[1] Heimer, Ernst: Der Giftpilz. Stürmer. Nürnberg, 1938. 8. o.