"Nyomot hagytak", avagy egy (különleges) kiállítás képei

Müller Gabriella

Emlékeztek, mikor a tanítónő azzal a megjegyzéssel javította ki a dolgozatot, hogy a gyöngybetűkhöz még gyúrnotok kellene? Vagy mikor a padtársatok munkafüzetében megpillantottátok a tökéletes „K” betűt? És amikor az első személyi igazolvány igénylésékor azon gondolkodtatok, hogyan írjátok alá az adatlapon a neveteket? A Nyomot hagytak: Évszázadok – személyiségek – aláírások c. kiállításon jártunk.

nyom_plak_ver2.jpg

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Bécsi kapu téri épületében húsz eredeti dokumentumot vonultat fel új, interaktív kiállításán a 14. századtól egészen a 20. századig. A tárlat kettős célt szolgál: összeállítói egyfelől azt a folyamatot mutatják be, amely során az ércből öntött, szinte művészi kivitelezésű pecsétből idővel minden egyes embert egyedi jelként azonosító kézjegy születik, másfelől, a levéltárban őrzött eredeti iratokon keresztül igyekeznek közelebb hozni a látogatót a múlt értékeinek.

Politikus, tömeggyilkos, tudós és vértanú – a kézírásokat testközelből szemlélve (amelyekkel általában véve csak nyomtatott formában találkozunk) egyúttal a mögöttük rejlő emberi arcok és sorsok is megelevenednek, a hozzájuk kapcsolódó fotók és kisfilmek segítségével. Ezért a tárlat anyagából mi is szemezgettünk…

nagylajos.jpg

I. (Nagy) Lajos király adománylevele Poháros Genge Miklós fia Péter egykori nevelője számára, 1347. október 3. MNL OL Mohács előtti gyűjtemény, DL 64029. Az oklevél bal alsó sarkában I. Lajos 1364. július 5-én kelt megerősítő záradéka látható, mely szerint a Szrebrenák alatti ostrom során elkopott pecsétje után második pecsétjével is megerősíti az oklevelet.

lwkaroly.jpg

Leningen-Westerburg Károly, az Aradon kivégzett honvédtábornok utolsó levele, 1849. október 6. MNL OL 1848/49-es emigrációs iratok gyűjteménye, Leningen-Westerburg Károly és felesége (P 128). Az 1848-49-es Magyar Katona Érdemrend III. fokozata. Leningen-Westerburg az 1849. március 5-i szolnoki csatában tanúsított hősiességével érdemelte ki a vörös szalagra tűzött babérkoszorút. Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteménye (D/27)

kiadatas.jpg

Kiadatási szerződés a Magyar Királyság és a Német Birodalom között, 1941. március 12. MNL OL Külügyminisztérium, Jogi Osztály (K 70) II-1.

pg.jpg

Péter Gábor, az Államvédelmi Hatóság vezetőjének parancsa az ÁVH Határőrség Törzsparancsnokának, a Határőrség Politikai Osztálya vezetőjének és a Határőrség Hadtápszolgálata vezetőjének kinevezéséről, 1949. december 31. MNL OL XIX-B-1, az-255. 100/4/1949. Belügyminiszteri belső normák gyűjteménye

kadar.jpg

Kádár János saját kezű levélfogalmazványa Mihail Szergejevics Gorbacsovnak, a Szovjetunió Kommunista Pártja főtitkárának, 1987. MNL OL, M-KS 288. f. 47. cs. A Magyar Dolgozók Pártja és a Magyar Szocialista Munkáspárt iratai, MSZMP Központi Szervei, Kádár János titkársága.

utso.jpg

Ha netán egy aláírásokkal teli ajándék bögrét is hazavinnétek, akkor a kiállítás megtekintése közben töltsétek ki a kvíz kérdéseket! A húsz kérdésből álló feladatsor egy része a kiállítás anyaga alapján megoldható, de néhány pontban a saját kútfőtöket is kell használnotok. Milyen feladatokra lehet számítani? Egy kicsit segítünk!

Kik voltak az egri vár védői (sorolj fel legalább hármat)?

Párosítsd össze!

  • a „szép akasztott” A) Deák Ferenc
  • a „haza bölcse” B) Tisza Kálmán
  • a „bihari pontok” C) Andrássy Gyula

Mikor látogatott először II. János Pál pápa Magyarországra?

  1. 1996
  2. 1991
  3. 1988

Mi mással is zárhatnánk, mint Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij (1839-1881) jól ismert Egy kiállítás képei c. zeneművével, ez esetben a Chicago Symphonic Orchestra előadásában. vezényel Solti György (Sir Georg Solti).