Az S. M. S. Szent István elsüllyesztése

A Szent István csatahajót 1918. június 10-én, első komolyabb bevetésén, Premuda közelében az olasz MAS-15 és MAS-21 torpedóvető motorcsónakok torpedókkal elsüllyesztették. Az 1087 fős legénységből 4 tiszt és 85 matróz vesztette életét. Az olasz egység parancsnoka, Luigi Rizzo korvettkapitány jelentésében így írta le az esetet:

"Elhatároztam, hogy a lehető legközelebbről támadok, ezért az első csatahajó jobboldalán haladó két romboló között hajóztam át. A tőlem balra eső romboló kikerülése érdekében a sebességemet 9 csomóról, 12 csomóra növeltem.

 

szent_istvan4.jpg

A flotta büszkesége kikötőjében

 

Sikerült 100 méterrel a két romboló alkotta biztosítási vonalon belülre kerülnöm úgy, hogy nem fedeztek fel. Innen, 300 m-es távolságból kilőttem mindkét torpedómat az első nagy hajóra A jobboldali torpedómat az 1. és a 2. kémény közé, a baloldalit pedig balra a tat felé a második kémény mögé. Két fekete vízoszlop tört a magasba. A torpedók másfél méter mélységre voltak beállítva. A csatahajó nem tett kitérő manővert."

A hajó megmentésére tett kísérletekről Heinrich Seitz, a csathajó kapitánya így írt jelentésében:

  "A lékponyvákkal való munkálatokat nagymértékben megnehezítette a hajó dőlése, valamint az, hogy fennakadtak a lengéscsillapító hosszbordán. Még fáradtságosabb volt a vízmentes rekeszek ajtajainak lezárása. Ez a munka a dőlés és a hajó konstrukciója miatt hosszú időt vett igénybe, de azért befejeződött, mielőtt a víz elérte volna az ajtók alsó széleit. Ezek után vízbetörést észleltünk az V. és a IX. lőszerkamrákban, majd a jobboldali lövegfolyosón. Sok varraton, így a turbinatérben is, víz szivárgott át. Függőágyak és egyéb holmik segítségével itt is megpróbáltunk úrrá lenni a helyzeten. (...) A dőlés egyre nagyobb lett, a jobboldali védfedélzet már a víz alá került. Reich sorhajóhadnagyot a fedélzetre küldtem, hogy sorakoztassa fel a legénységet és intézkedjen a hajóelhagyásra. A felső parancsnoki hídon rajtam kívül - már ahogy azt megfigyelhettem - Masjon sorhajókapitány, Niemann fregatthadnagy, néhány kormányos és a fényszórókezelő legénység maradt. 06.05-kor a SZENT ISTVÁN felborult és 7 perccel később a gerince is eltűnt a víz alatt. Pozíció. kb. 44°16' É. / 14°13' K."

 

szihajo-1.jpg

A Szent István egy korabeli képeslapon

Bánsági Andor: A SZENT ISTVÁN csatahajó elsüllyedése dokumentumok tükrében Hajózástörténeti Közlemények 2008/2. http://www.kriegsmarine.hu/hk/ba00802f.html#20

A Szent István volt az egyik első hadihajó, amelynek pusztulását filmen is rögzítették, ami megtekinthető a https://www.youtube.com/watch?v=j1STsyp1jOQ linken.

 

szent_istvan6.jpg

A szent István horgonyon

A lövegtornyok elforgatásával és a személyzet bal oldalra vezénylésével igyekeztek meggátolni vagy lassítani a jobbra dőlést

04.jpg

Sikertelenül...a háttérben a 78T torpedónaszád menti a legénységet

Olasz festmény a sikeres akcióról