Néhány kép a budapesti Kossuth hídról

Budapest 1944-1945-ös ostroma során a város összes hídja megsemmisült. Mivel hatalmas szükség volt egy állandó átkelőre, a Batthyány tér és a Kossuth tér között hamarosan megkezdődött egy félállandó híd, a Kossuth híd építése. A munka sebességét jelezte, hogy az első pillér építése 1945. május 23-án indult meg és a következő év január 18-án már át is adták a hidat; ennyi idő alatt készült el a 8 pillér és a főleg kiemelt roncsokból épített acélszerkezet. A hídon a 7 méter széles kocsipálya mellett mindkét oldalon 3,35 méter széles gyalogosjárda helyezkedett el.

az épülő Kossuth híd.

Épül a Kossuth híd, 1945 (Fortepan 45573)

A hidat tervező csoportot Hilvert Elek és Mistéth Endre mérnökök irányították, a fémszerkezetet pedig a termelést ekkor újrakezdő Weiss Manfréd Rt. és a Győri Waggongyár készítette.

Bem rakpart a Kossuth híd budai hídfőjétől a Parlament felé nézve.

A híd a Bem rakpart felől nézve, 1955 (Fortepan 79690)

A Kossuth híd a tervezettnél tovább üzemelt; noha a gépkocsiforgalom elől már 1956-ban elzárták, bontását csak 1960. március 17-én kezdték meg és november közepére fejezték be. A híd acélszerkezetét úszódarukkal tették partra, ahol azokat feldarabolták. A pillérek egy részét szintén ezek a daruk emelték ki, vasbeton köpenyeiket pedig Rácalmás környékéig úsztatták le, ahol vízszabályozási céllal beépítésre kerültek. A medertisztítási munkák még további közel három évig húzódtak.

Felhasznált irodalom:

dr. Gáll Imre: A budapesti Duna-hidak Műszaki Könyvkiadó Budapest,1984.

dr. Tóth Ernő (szerk.): Pest megyei és budapesti hidak, Budapest 1997. A kötet megtalálható a http://elsolanchid.hu/konyvek/Hid1997_Pest.pdf linken

A híd bontásának néhány felvétele (1960):

51163.jpg

A bontás alatt álló híd az egyik úszódaruról nézve (Fortepan 51163)

 

 

51159.jpg

Az Ady Endre és Jókai Mór úszódaruk a híd egyik vasszerkezetének leemelésekor. (Fortepan 51159)

 

 

51161.jpg

Az egyik bontásra váró pillér, háttérben a Parlament (Fortepan 51161)

51166.jpg

A híd bontása a budai hídfőnél; vasbeton pillérköpeny kiemelése (Fortepan 51166)

51171.jpg

A bontás alatt lévő Kossuth híd pillérei a pesti hídfőtől nézve(Fortepan 51171)

a Kossuth híd bontása. Úszódaruk leemelik a híd medernyílásának vasszerkezetét. Előtérben a Táncsics Mihály úszódaru.

 

Úszódaruk emelik le a híd medernyílásának vasszerkezetét. Előtérben a Táncsics Mihály úszódaru. (Fortepan 51162)