"Az alagút most előttem ásít" - a 22 éves terv

"Fekete lyukban húz a vonat.
A föld alatt metróhuzat van.
Végigmérnek szemsugár-fények.
Elkapok egyet, pont a tiédet,
Visszanézek, úgy érzem,
Itt ér véget az eddigi élet."

Magashegyi Underground

Bár Budapest a 19. század végén élen járt a földalatti vasutak építésében, a lendület hamar elveszett. A 20. század első felének eseményei - a Monarchia felbomlása, a gazdasági válság, majd a második világháború hatalmas pusztításai - nem kedveztek az amúgy is igen költséges metróépítésnek. Bár tervek készültek a két háború közötti időszakban is - a mai hálózat leginkább egy 1942-es elképzeléshez hasonlít - a gyakorlati megvalósítás késett. A helyzet 1950-ben változott meg, amikor a Minisztertanács, a gazdasági szempontokat részben figyelmen kívül hagyva kiadta az ukázt: Metrót a népnek! És így is lett; rövidesen megkezdődtek a kelet-nyugati (M2) földalatti építési munkálatai, amelyek a tervezett öt év helyett végül két évtizeden keresztül húzódtak. Mai - popkulturális utalásoktól sem mentes - posztunkban a "piros metró" építésének történetéből szemezgetünk.

24106.jpg

Keleti oldal, nyugati oldal pályaudvar, 1975 (Somlai Tibor/FORTEPAN)

A második világháborút követő újjáéledés, és Budapest lakosságának jelentős növekedése hatalmas terhet rótt a tömegközlekedésre. Emiatt született meg 1950. szeptember 17-én a 2018/1950. számú minisztertanácsi határozat, amelynek értelmében a Déli pályaudvar és a Népstadion (ma Puskás Ferenc Stadion) közötti 7,8 kilométeres szakaszon mélyvezetésű pályát kellett létesíteni, amelyhez a stadionnál kapcsolódott volna a gödöllői HÉV is. Ez utóbbi végül a mai napig sem valósult meg, bár a szükséges vágányt kiépítették, ez látható ma is.

12792.jpg

Apa, kezdődik! Talajkutató hajó a Parlament előtt 1950-ben (UVATERV/FORTEPAN)

A létesítmény emellett óvóhelyként is funkcionált - a Kossuth tér környékén ma is látható az úgynevezett Rákosi-bunker, vagyis a VIP óvóhely több nyoma is. Egyes vélekedések szerint azért is építették "indokolatlanul mélyre" az alagutat, hogy annak több állomása kibírjon egy esetleges atomcsapást is.

79589.jpg

 

Hát ilyen a metró, szétvisz az alagútban egy álmot.

- See more at: http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1602/multkor-vegh-attila-versei#sthash.WkyT27eS.dpuf

 

Hát ilyen a metró, szétvisz az alagútban egy álmot.

- See more at: http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1602/multkor-vegh-attila-versei#sthash.WkyT27eS.dpuf
át ilyen a metró, szétvisz az alagútban egy álmot.

"Szétvisz az alagútban egy álmot..." 1951. (UVATERV/FORTEPAN)

Mivel Magyarországon hiányzott a szükséges szakértelem, a munkálatok megkezdése előtt a Szovjetunióban képeztek ki mérnököket. A munkamódszert és a berendezéseket is a "nagy testvértől" vették át, a mozgólépcsőktől kezdve a később beérkező, és ma is működő metrókocsikig.

5305.jpg

Akár a kisföldalatti építésén is készülhetett volna ez a kép. Pedig ez a Kerepesi út 1950-ben, a majdani Népstadionnál. (UVATERV/FORTEPAN)

Az eredeti tervek szerint 1954-re a Deák térig tartó szakasznak, egy évre rá pedig a teljes vonalnak el kellett volna készülnie. Ez, figyelembe véve az ország gazdasági helyzetét, a nehézipar erőltetett fejlesztését és az irreális méretű hadsereg finanszírozását, szinte esélytelen volt. Ezt tetézte, hogy a szovjetektől rendelt fúrópajzsok nem érkeztek meg időben, így nagy számú hídépítő és vájár bevetésével, kézi erővel dolgoztak a járatokon. A kézi fejtés következtében az alagutat egyszerre több helyen is mélyítették.

5303.jpg

"Tizenhat tonnát raksz..." - vájárok munka közben, 1951. (UVATERV/FORTEPAN)

Hogy az anyagmozgatást lehetővé tegyék, több helyen aknákat ástak, amelyek körül palánkkal körbevett telephelyek létesültek. Ezek a 60-as években is hozzátartoztak még a városképhez. Az 50-es évek elején közel 5000 ember építette a metrót, többségük fizikai munkásként dolgozott.

vermezo2_1953.jpg

"Munkaversenyben vagyunk!" Telephely a Vérmezőn, a Déli pályaudvar mellett 1953-ban.

1954-re az állami vezetés belátta, nem csak azt, hogy tarthatatlanok a határidők, hanem azt is, hogy az ország gazdasága nem bírja el a metróépítés terheit, így még abban az évben leállították az építkezéseket.

9303.jpg

"Az alagút most énelőttem ásít" 1953. (UVATERV/FORTEPAN)

A munkálatokhoz felhalmozott anyag, amelyet nem szállítottak el, az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt több esetben tett jó szolgálatot a tüntetőknek és forradalmároknak.

http://villamosok.hu/balazs/teher/ipvgb/metro/kossuth_ter_1.jpg

Az építési terület a Parlament mögött.

Október 25-én, a Kossuth téri sortűznél többen a metró építési területén találtak menedéket a golyózápor elől, a Széna téri csoport pedig, a Déli pályaudvar vasúti kocsijai mellett a metró építési anyagait is felhasználta fedezékek és barikádok elkészítéséhez.

3748.jpg

Lövőház utca - Margit körút sarok 1952. Háttérben a fegyház épülete, amely ma már nem látható. A forradalom napjaiban is körülbelül így nézett ki a környék. (UVATERV/FORTEPAN)

A telephelyek - főleg a viszonylag magas és jellegzetes aknák - emellett több fényképen is szerepeltek, igaz, legtöbbször csak "statisztaként".

 

32785.jpg

1956 október utolsó napjai: élelmiszer-szállítmány érkezik a Rákóczi útra. Háttérben a metró aknája  (Pesti Srác2/FORTEPAN)

Az ideiglenes, de hosszú évekig látható építmények emellett kiváló üzenőfalként is szolgáltak, ahol békében megfért egymás mellett munkavédelem és politika. Ennek szép példája látható az alábbi képen, amely a Blaha Lujza téren készült, a biztonságos munkavégzés mellett a korban talán nagyobb szerepet tulajdonítottak a másik feliratnak, amely szerint aki békét, akar, az a Népfrontra szavaz.

79822.jpg

Üzenőfal 1956 (UVATERV/FORTEPAN)

A forradalom után még évekig állt az építkezés, amelyet 1959-ben kezdtek újra; ekkor állagmegóvási munkákat végeztek, illetve hogy megelőzzék az időközben befutott fúrópajzsok korrodálódását, a Deák téren és a Keleti pályaudvarnál folytatódott az állomások építése. Végső döntés 1963-ban született, ezután újra teljes (most már nem kézi) erővel folytatódtak az alagutak és felszíni épületek munkálatai. Ekkor került át a végállomás az Örs vezér terére, és döntöttek arról, hogy az Astoriánál is beiktatnak egy megállót.

51124.jpg

Batthyány tér, 1960. Balra a Szent Anna templom, a háttérben a Vásárcsarnok, előtérben pedig a Kossuth híd maradványai. (Nagy Gyula/FORTEPAN)

A metróval párhuzamosan gyalogos aluljárókat is építettek, 1963-ban készült el az első az Astoriánál, 1966-ban a Blahán, három évvel később pedig a Keleti pályaudvarnál készültek el az átjárók. Nehézséget okoztak a talajviszonyok is, a Puskin mozinál például egy 200 m³-es üteg keletkezett, de a Rókus Kórház és az Uránia mozinál is történtek omlások.

26157.jpg

Légifelvétel 1963-ból: középen a Fény utcai piac, jobbra fent a Széna tér, a mai Mammut II. helyén pedig a metró aknája. (UVATERV/FORTEPAN)

1966-ban született döntés a Pillangó utcai állomás megépítéséről, így a vonal hossza 10,5 kilométerre, az állomások száma tizenegyre nőtt. Ugyanekkor kezdődött meg a Fehér úti járműtároló és karbantartó bázis kialakítása is, amely praktikus okokból a felszín felett került elhelyezésre. Két évvel később érkeztek meg az első szerelvények, a Mityiscsi Gépgyár E típusú kocsijai. A "szovjet csodák" 2013-ig szolgálták az M2 utazóközönségét, és az M3-as vonalon még ma is futnak. A mozgólépcsők tesztelése és beépítése 1969-ben vette kezdetét, először a Keletinél.

27048.jpg

Blaha Lujza tér 1965. A metróépítés miatt bontották el a régi Nemzeti Színházat; az új csak évtizedekkel később készült el. (FORTEPAN)

A vágy villamosa metrója végül 22 év alatt készült el. 1970. április 2-án adták át a Deák tér - Fehér út közötti szakaszt (két nappal a határidő előtt),a melyet két évvel később, 1972. december 22-én követett, mintegy karácsonyi ajándékként, a Deák tér - Déli pályaudvar szakasz. A földalatti vasút jelentőségét mutatta, hogy bár hossza a tömegközlekedési vonalak 1%-át tette csak ki, de a tömegközlekedők 12%-át szállította.

11096.jpg

A Blaha Lujza tér 1971-ben. A képen láthatóhoz hasonló beléptető kapuk visszaállítása azóta is viták tárgyát képezi. (Lovas Gábor/FORTEPAN)

Az M2-es metró azóta is vígan üzemel; 2004 és 2007 között nagy felújításon is átesett, amely során megszabadították jellegzetes "szocreál" küllemétől. Közben a hálózat is bővült, 1990-re elkészült a 3-as, majd 2014-ben a 4-es vonal is.

74536.jpg

Elégedett utasok, és a Napi Történelmi Forrás első macskás képe, egyenesen 1982-ből. (Semmelweis Egyetem Levéltára/FORTEPAN)

A metró, illetve sajátos hangulata több művészt is megihletett, elég csak a méltán híres Kontroll című filmre gondolnunk, még úgy is, hogy annak helyszíne a 3-as vonal volt.  Ide vehető a mai poszt "mottóját" is biztosító Metróhuzat című szám is, amelyet a Magashegyi Underground (ez jelenthet földalatti vasutat is) jegyez. A költők sem maradtak le, a korábban idézett versek mellett az interneten egész gyűjtemény található metrós tematikájú versekből.

 

Források:

Fejes Balázs: A metróépítés iparvágányai

Konrád Gergő Máté: A budapesti 2-es metróvonal építésének története és biztonságtechnikája 1950-2012.

FORTEPAN

www.zeneszoveg.hu