Teleki Pál propagandaminisztériumának terve

Teleki Pál miniszterelnöksége alatt (1939-1941), hogy egyensúlyozza a Magyarországra nehezedő német nyomást, létrehozta a Miniszterelnökség V. osztályaként a Nemzetpolitikai Szolgálatot. Az osztály elsődleges célja az volt, hogy titkos propagandaeszközökkel - több esetben Teleki és kormánya szidalmazásával - terelje a magyarságot a "helyes" irányba. Az osztály emellett neves szakemberekkel együtt dolgozva belpolitikai reformjavaslatokat dolgozott ki.

Az egyik ilyen "reformcsomag" az ismeretlen szerzőktől származó, valószínűleg 1940 őszén készült "Sz programpont" volt, amelynek tanulmányai gazdasági, társadalmi, pénzügyi és közigazgatási szinten is számos változtatást javasoltak.

Az "Sz programpont" egyik legérdekesebb tanulmánya, amely Nemzetpolitikai Szolgálat tevékenységeit összekötötte, egy propagandaminisztérium felállításának terve volt. A minisztérium elsődleges feladata a német propagandatevékenység ellensúlyozása lett volna, valamint, hogy a lakosság és katonaság körében visszaszorítsa a tengelyhatalmakat támogató nézeteket. A tanulmány készítője a minisztérium felépítésének tervezésénél pedig pont azt a német propagandaminisztériumot tekintette példának, amelynek tevékenysége ellen fel akart lépni.

Teleki Pál propagandaminisztériuma, ahogy számos más elképzelése, a miniszterelnök tragikus halála miatt nem valósulhatott meg.

Forrás: Újpétery Elemér minisztériumi titkár hagyatéka
Nyári Gábor: A Sándor-palotától a ravatalig. Teleki Pál második miniszterelnöksége, 1939-1941. Kairosz, Budapest, 2015. 233-236.