Az angol külügy és az első bécsi döntés

1938. november 2-án német és olasz döntőbíráskodással született meg az első bécsi döntés, amely visszajuttatott Csehszlovákiától Magyarországhoz 12.000 négyzetkilométernyi, túlnyomó többségben magyarlakta területet.

Területi változások az első bécsi döntést követően

Az első bécsi döntéssel visszakapott területek
(http://tortenelemportal.hu/akta/becsi-dontesek/)

Az első bécsi döntéssel kapcsolatban a mai napig az él a köztudatban, hogy mivel nemzetközi döntőbíráskodáson alapuló határozatról van szó, annak semmibevétele a második világháború utáni területi rendezéseknél nem csak jogilag aggályos, hanem sokkoló meglepetésként érte a magyar tárgyaló felet is.

A müncheni egyezmény megkötésekor a négy nagyhatalom (Németország, Olaszország, Franciaország és Nagy-Britannia) előirányozta, hogy a magyar-csehszlovák területi vitákat is hasonló módon, nemzetközi döntőbíráskodással kell megoldani. Amikor azonban 1938 októberében megkezdődtek a tárgyalások, a brit és a francia felek már nem kívántak részt venni ezeken. Jogi viták tárgya, hogy az ilyen körülmények között megszületett döntés nemzetközileg mennyire tekinthető érvényesnek, az azonban bizonyítható, hogy a brit külügy már jóval a magyar hadba lépés előtt jelezte, hogy nem ismeri el a megállapított határt.

Alexander Cadogan

Sir Alexander Cadogan
(http://www.cadoganarchive.co.uk/person.php?id=202)

Erről Sir Alexander Cadogan brit külügyi államtitkár 1941. január 30-án kelt "magánlevelében" tájékoztatta a magyar külügyminisztériumot. Az államtitkár levelében két - egyébiránt több szempontból is erősen támadható - érvet hozott fel. Az első, hogy a brit külügy szerint a müncheni egyezményből nem vezethető le egyértelműen, hogy szükséges volt a magyar és csehszlovák fél közötti döntőbíráskodásra, valamint - hamisan - úgy állítja be az eseményeket, mintha a britek távolmaradásáért a magyar (és csehszlovák) fél lett volna felelős. A második érvrendszer már némileg stabilabb alapokon áll. Eszerint Nagy-Britannia nem tudja, hogy mégis hogyan ismerhetné el a bécsi döntés határait, amikor azokat Magyarország sem tartotta be, amikor 1939 márciusában a kárpátaljai bevonuláskor változtatott rajtuk. Érveléséből Cadogan csak azt "felejtette ki", hogy időközben a Csehszlovák állam megszűnt.

Cadogan levele rosszindulatú, érvrendszere pedig erősen támadható. Azonban bizonyítja - hiába van szó "magánlevélről", illetve hiába lehetett tudni, hogy a brit külügy álláspontja ilyen kérdésekben többször változott -, hogy a magyar diplomáciának legkésőbb 1941 elejétől tudomása volt arról, hogy az első bécsi döntés által megállapított határok még vita tárgyát fogják képezni a későbbi békekonferencián.

Forrás:

Alexander Cadogan brit külügyi államtitkár levele Barcza György londoni követhez. London, 1941. január 30. Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára, C/80. Szent-Iványi Domokos (1898-1980) iratai. 3. doboz: Aktamásolatok.