A Lánchíd felújításai

A budapesti Széchenyi lánchíd Magyarország első állandó kőhídja a Duna felett; építtetését heves vita előzte meg a reformkori Magyarországon, s a híd végül 1849-re készült el. A fővárosi turizmus egyik közkedvelt célpontja azonban az elmúlt bő egy évszázadban több jelentős felújításon is átesett. Cikkemben az 1914-1915-ös felújítás mellett az 1945-ös pusztulást követő 1947-1949-es újjáépítésről írok.

80342.jpg

A Lánchíd terhelési próbája, 1949. UVATERV / FORTEPAN

Az első világháború előtt egy évvel, 1913-ban kezdődött meg a Lánchíd korrodálódott elemeinek a cseréje, illetve a híd korszerűsítése. Az átalakítás során előírták, hogy a híd felújítását csak úgy szabad elvégezni, hogy amellett, hogy teherbírása megnő, alakja és vonalazása nem változhat meg. A munkálatok jelentős késéssel kezdődtek csak el, ugyanis forgalmi okok miatt eleve meg kellett várni az Erzsébet-híd átadását, majd 1903 után csak 10 éves (!) csúszással kezdődhettek meg a munkálatok. A hidat 1914-ben kellett forgalom elől lezárni, és a 23 hónapnyi munkálatok 6,5 millió Forintba kerültek: a teljes forgalomnak való megnyitásra 1915. november 27-én került sor.

d7f504e8-0737-401d-8464-93461d4f6972.jpg

A Lánchíd átépítése. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest Gyűjtemény, 020328.

Az Erzsébet-híd megnyitásával kapcsolatban lásd korábbi írásomat:

Egy elfeledett terv: villamos a Gellért-hegy alatt

86039.jpg

Lánchíd az 1914-15. évi felújításakor. Háttérben a Gresham-palota. SCHMIDT ALBIN / FORTEPAN

55666.jpg

 A Lánchíd átépítése 1914-1915-ben, a híd vasszerkezetének megerősítése a Dunáról nézve. MAGYAR BÁLINT / FORTEPAN

Néma filmhíradó az átépítés alatt álló Lánchídról. KINO RIPORT 1.1914, május.

lanchid1914.JPG

A vasszerkezet kicserélése 1914-1915-ben. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 023219

lanchid1914-1915.JPG

A híd felújítását végző bizottság szemlézi a munkálatokat, a kép jobb oldalán Eckermann Ede, a Budapesti m. kir. állami hidak igazgatóságának elnök igazgatója. FSZEK, 020327

A hidat úgy tervezték újjá, hogy az a jövő kihívásainak is megfeleljen, bár sajnos az új szerkezet, noha rendkívül modern technológiával készült el, a tervezett hosszú élettartamot nem szolgálhatta végig, ugyanis 1945. január 18-án német utászok felrobbantották.

45559.jpg

A felrobbantott Lánchíd és a szétlőtt budai oldal. 1945. FORTEPAN

78925.jpg

78924.jpg

A hídfő romjai 1946-ban. BERKÓ PÁL / FORTEPAN

72985.jpg

A budai oldalhoz hasonlóan a pesti hídfő házai is jelentős károkat szenvedtek el. LISSÁK TIVADAR / FORTEPAN

A híd háború előtti forgalma nem indokolta a mihamarabbi újranyitást, a politikai vezetés mégis úgy döntött, hogy a 100. éves évfordulóra, 1949. november 20-ra újjányitja a lerombolt hidat. A munkálatok már 1947 második felében megindulhattak. Először a vízbe zuhant részek kiemelését kellett elvégezni, ugyanis úgy döntöttek, hogy az 1915-össel megegyező módon állítják helyre az átkelőt, s ehhez a lehető legtöbb eredeti elemet fel kívánták használni.

És hogy addig hogy közlekedtek Buda és Pest között? Kiderül korábbi írásunkból:

Néhány kép a budapesti Kossuth hídról

 

77924.jpg

Az újjáépítési munkálatok 1948-ban. MIHALIK ISTVÁN / FORTEPAN

A Lánchíd újjáépítésének megkezdése. Mafirt Krónika 91. 1947. október

10908.jpg

A Lánchíd szerkezete a helyreállítás közben és a kiégett, beszakadt tetejű királyi palota, 1948. FORTEPAN

Sem a főváros, sem pedig a kormányzat nem rendelkezett elegendő kerettel a Lánchíd újjáépítéséhez, ezért a finanszírozás egy részét közadakozásból kívánták fedezni. Az 1946-1947-es állami zárszámadás tételeiből világosan látszik, hogy a jóval nagyobb kapacitású Margit-híd felújítására lényegesen nagyobb összeg állt rendelkezésre.

19461947.JPG

A Magyar Állam Zárszámadása, 1946-1947. Székesfővárosi hídalap. Az 1947: XIV. tc. 13. §-a alapján létesült. Rendeltetése: a Margithíd építési és a Lánchíd tervezési költségeinek fedezése. 302. o.

Az adományok gyűjtésének több külön útja volt, az egyik ilyen a támogatói emlékbélyeg kibocsátása volt, ezeket különböző címletben lehetett vásárolni.

1081.jpg

filatelia-belyeg015.jpg

96616.jpg

Aszfaltozás 1949-ben. UVATERV / FORTEPAN

92094.jpg

Avatási ünnep 1949. november 20-án. UVATERV / FORTEPAN

92015.jpg

Széchenyi István (Roosevelt) tér. Az újjáépített Lánchíd átadási ünnepségének tribünje, középen Rákosi Mátyás, tőle balra Bebrits Lajos és Kádár János. UVATERV / FORTEPAN

Az átadó ünnepségről a Rákosi-rendszerre jellemző filmhíradóban. Magyar Filmhíradó 49. 1949. december

A híd újjáépítését követően Budapest egyesítésének 100. évfordulójára, 1973-ban végeztek el komolyabb felújítási munkálatokat a hídon. A '73-as munkálatok és a Clark Ádám tér átalakítása azonban már egy újabb cikk témáját szolgáltathatja.

 

Források és szakirodalom

Zsámboki Gábor: Acélszerkezetű közúti hidak építése hazánkban 1945-1969 között. Első Lánchíd, 2007 (1969). Biri

KINO RIPORT 1.1914, május.

Mafirt Krónika 91. 1947. október

Magyar Filmhíradó 49. 1949. december

A Magyar Állam Zárszámadása, 1946-1947. Székesfővárosi hídalap. Az 1947: XIV. tc. 13. §-a alapján létesült. Rendeltetése: a Margithíd építési és a Lánchíd tervezési költségeinek fedezése

Fényképek forrása: FSZEK Budapest Gyűjtemény, Fortepan